Kata

Co je kata

Kata je formální posloupnost pohybů, představující boj s jedním či více protivníky. V duchu karate-do kata začínají obranným pohybem („V karate není první útok“ – G.Funakoshi). Taková je definice kata v našem převážně sportovním prostředí. Aby byla kata určitou výzvou, byla mnohá z nich pozměněna do dnešních podob.

Kata však není rozhodně jen simulací boje s více protivníky. Je rozumnější rozdělit kata na jednotlivé funkční sekvence jako odpověď na jeden útok, či kombinaci útočných technik. Ačkoli dnes chápeme části kata jako například vnější blok proti útoku na střední pásmo nebo blok proti kopu, v minulosti byla pravděpodobně každá část odpovědí na specifický druh útoku. Skutečný odkazem kata je encyklopedie nejúčinnějších technik a taktik, jaké tvůrce dané kata znal a byl ochoten předat svým žákům. Bez správného klíče však odkaz nelze spatřit.

Provedení kata

Jak již bylo řečeno, kata je individuální cvičební metoda s hlubokým smyslem a odkazem. Nácvik probíhá v několika fázích a prakticky nikdy nekončí. Kata zůstávají pro věrné karateky celoživotní cestou a studiem.
Kata se nelze naučit z papíru, ani podle videokazety. Základy k pochopení kata Vám může dát jen zkušený trenér. Stmelit tyto základy do fungujícího celku Vás naučí čas a poctivý trénink. Osvojit si kata je pak dlouholetou záležitostí, která jen obtížně koresponduje s dnešním počtem kata, která se má cvičenec naučit. Při skutečném studiu karate se snad lze naučit všechna kata, ale pochopit můžeme jen jednu, dvě, možná tři.

Kata nás učí své karate personalizovat. Stejná technika, byť správně provedená, bude po tisíci opakování přirozeností každého karateky a bude se na pohled lišit, od jiného karateky. Někdo bude rychlejší, jiný zase silnější. Důvod je jednoduchý. Každý z nás je originál a každý z nás vytváří originální karate. Princip a provedení technik však zůstává stejné a tak je velká škoda, že dnes každý zakládá svou „pravou“ školu karate. Karate totiž může být jen dvojí – dobré a špatné. Jestli jej praktikujete sportovní či tradiční formou je okrajová záležitost. Skutečné karate bude vždy ve Vaší mysli a ve Vašem srdci.

Přesný počet a význam technik

Každá kata má přesně stanovený počet technik, které mají svůj význam. V kata existují tzv. důležité a kritické body.

  • Důležitým bodem se rozumí technika či sekvence technik, která je pro kata specifická a jejím cílem je přesně naučit určitou kombinaci či novou techniku.
  • Kritický bod je zpravidla technika či sekvence, která je důležitá zejména pro posuzování úrovně cvičence či závodníka. Jedná se o zpravidla techniky, které lze vysvětlit či aplikovat rozdílným způsobem. Nesprávné provedení takovéto techniky je nepochopením významu kata.

Začátek kata

Povel REI  se provádí v postoji musubi dači, následuje název cvičené kata a poté povel YOI (pozice připravenosti).

Konec kata

Povel NAORE (závěrečná pozice) cvičenec se stahuje do Hačidži dači a následuje povel REI.

Taikyoku kata

Jedná se o elementární kata, kterou vymyslel syn Funakošiho. Tato kata pomáhá pochopit začátečníkům základní principy kata.

Heian kata

Základní kata, která vznikla relativně „nedávno“. Původně se používalo místo slova heian slovo Pinan což je okinawská výslovnost čínského slova „bezpečnost“. Japonskou výslovnost Heian se rozhodl používat Funakoši při představení těchto kata v Japonsku. Tato kata jsou považována za základní a postupně se v nich cvičenec seznamuje s pohyby a kombinacemi technik, které se vyskytují ve všech dalších kata.

Tekki kata

Původně na Okinawě známe pod názvem Naihanchi, které rovněž přejmenoval Funakoši. Kata odráží sílu postoje kiba dači (postoj jezdce na koni) a nabízí širokou paletu technik prováděných v tomto hlubokém postoji.

Pokročilé kata