Tekki Shodan

Charakter kata

Kata Tekki jsou velmi stará. Jejich kořeny je nutné hledat v Číně. Původně se jmenovala Naihanchi a má se za to, že nebyla dříve rozdělena. Autorství kata je sporné, ale většinou se prameny shodují v tom, že přinejmenším její první část (dnešní Tekki-Shodan) pochází od mistra Sokon Matsumury (shorin-ryu). Taktéž se předpokládá, že teprve Yasutsune Itosu kata rozdělil na tři části a vyřadil z ní nebezpečné techniky. Tréninkem této kata proslul okinawský mistr Chotoku Kyan. Funakoshi sensei ji řadí do linie shorei-ryu, ačkoli kata patří mezi základní komponty také v linii shorin-ryu. 
Původní název kata lze interpretovat jako „vnitřně oddělený boj“, dnešní název jako „železný jezdec“. Pravděpodobně není správné předpokládat, že má procvičovat boj zády ke zdi. Tajemství této krásné kata můžete poodkrýt i Vy. 

Kata Tekki procvičují postoj kiba-dachi a správné pohyby a držení těla v tomto postoji. Důležité je také zastoupení vibrací, rotací, expanze a kontrakce, kime. V katách je zdůrazněna funkce pohledů, které jsou výjimečně realizovány i jako samostatný pohyb. Původní postoj byl jiný (taktéž držení těla), v Shotokanu je kata procvičována v postoji kiba-dachi. Na pohled je kata velmi jednoduchá a možná i trochu nevzhledná – to nejspíše vedlo k tomu, že na závodech karate není příliš k vidění. 
Paže jsou drženy vesměs blízko těla a většinou sevřeny v pěst, pohyb hlavy je jiný než v kata Heian a také pohyb těžiště a směr toku síly. V aplikacích se objevují velmi účinné techniky sebeobrany.

Kata má velmi jednoduchý embussen (celá  realizace je po přímce), a na pohled to není typická kata stylu Shotokan. Pravidelné, správně provedené cvičení této kata má význam pro zdraví a kondici a k jejímu osvojení je nutné několik tisíc opakování. Mějme na paměti, že o-sensei Funakoshi strávil s kata Tekki (Shodan až Sandan) 10 let tréninku!

Video

Popis kata

 1. KsD vpravo.
 2. KiD vpravo s haishu-uke.
 3. Na místě empi-uchi vpravo.
 4. Koshi-kamae.
 5. Na místě gedan-barai vlevo.
 6. Na místě kagi-tsuki vlevo.
 7. Překrok vlevo k KsD.
 8. KiD a uchi-uke.
 9. Na místě gedan-barai a haiwan-nagashi-uke, jodan-ura-tsuki.
 10. Pohled vlevo.
 11. Na místě nami-ashi a tate-uke vlevo.
 12. Pohled vpravo.
 13. Na místě nami-ashi a soto-uke vpravo.
 14. Koshi-kamae.
 15. Na místě sokumen-tsuki a kagi-tsuki vlevo s KIAI.
 16. Na místě haishu-uke vlevo.
 17. Na místě empi-uchi vlevo.
 18. Koshi-kamae.
 19. Na místě gedan-barai vpravo.
 20. Na místě kagi-tsuki vpravo.
 21. Překrok vpravo k KsD.
 22. KiD uchi-uke.
 23. Na místě gedan-barai a haiwan-nagashi-uke, jodan-ura-tsuki.
 24. Pohled vpravo.
 25. Na místě nami-ashi a tate-uke vpravo.
 26. Pohled vlevo.
 27. Na místě nami-ashi a soto-uke vlevo.
 28. Koshi-kamae.
 29. Na místě sokumen-tsuki a kagi-tsuki vpravo s KIAI.

Legenda

 • KiD – kiba-dachi
 • KsD – kosa-dachi. 
 

Základní pohybová schémata, analýza kata

Klíčové body kata:

 

Podněty k samostudiu:

 • postoj má být přirozený a funkční
 • rozlišuj patu a špičku 
 • prostuduj kake-uke a jeho varianty 
 • proč by jsi měl stát rozkročen a čelem k soupeři? 
 • proč má loket udeřit do ruky a nikoli ruka do lokte?
 • jaký význam má pozice koshi-kamae?
 • jaký význam má pozice 9 a 23? Prostuduj ura-tsuki a jeho varianty.

Bunkai:

 • páka tělem na loket
 • snížení soupeře předloktím
 • zkrut hlavy 
 • supinační úder předloktím
 • BS efekt 
 • konexe rukou a destabilita 
 • vlnový kop
 • kladivový úder po daktylním podnětu
 • obrácené vnější podražení