Trénink karate dětí od 7 do 14 let

„Skutečné karate je takové, které je v běžném životě v mysli a těle člověka trénováno a rozvíjeno v duchu pokory a které je v kritické chvíli použito zcela v zájmu spravedlnosti.“ Gichin Funakoshi

Oddělené tréninky pro začátečníky

Děti z náboru mají samostatnou tréninkovou skupinu, kde je postupně učíme základní údery, kryty, kopy a postoje. Poprvé se tak seznamují s karate a začínají vnímat japonské pojmy důležité pro jeho další nácvik. Tréninky jsou zároveň prokládány zábavnými cvičeními a pohybovými hrami.

Doporučujeme vyhradit si čas na oba dva tréninky v týdnu. Děti, které docházejí pouze na jeden z nich, mohou být po nějaké době oproti ostatním pozadu a cvičení je přestane bavit. Jsme si však vědomi, že některé děti navštěvují zároveň více kroužků a potřebují je zkombinovat, proto v tomto ohledu vycházíme vstříc a umožňujeme chodit i jedenkrát týdně po předchozí domluvě s trenérem.

Rozvoj dítěte při tréninku

Výuku karate přizpůsobujeme jejich věku a postupně se naučí i složitější techniky, zapamatují si japonské výrazy a naučí sestavy kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních dovedností pomocí celomotorických cvičení, atletických a gymnastických cvičení, koordinace a flexibility. Koordinace oko-ruka je důležitá v raném vývoji dítěte. Karate poskytuje dostatek příležitostí ke zlepšení motoriky pomocí technik a výzvami ve cvičení. Díky tomu je trénink vhodný nejen pro budoucí úspěchy v karate, ale i v jiných sportech.

Bereme v potaz, že každé dítě je jinak nadané, a i když trénujeme všichni ve skupině společně, snažíme se zaměřit na možné slabiny jednotlivců a pracovat na nich k celkovému zlepšení.

Vliv karate na chování

Vzhledem ke specifice bojových umění (naučené znalosti se dají použít v běžném životě) klademe zvýšenou pozornost výchovnému působení na děti. Disciplína, přísná etiketa, sebevědomí, ovládání vlastní agresivity, vyrovnanost – to vše se u nás děti naučí. První rok cvičení by měla většina začátečníků splnit zkoušky na první technický stupeň – bílý pás. Pokud dítě z nějakých důvodů u zkoušek neuspěje (nebo je nemocné), nic se neděje a výcvik probíhá dál.

 

Dětská zkušenost s kamarádem a situace týmového prostředí ve skupině pomáhá rozvíjet silné komunikační dovednosti. Karate učí jak krátkodobé, tak i dlouhodobé stanovování cílů v zábavném a pozitivním prostředí.

Speciální prostory a omezená kapacita

Tréninky probíhají v tělocvičně Městské policie Brno o rozloze 200m2 se speciálním měkčeným povrchem, který je určen pro výcvik bojového umění. K dispozici máme vlastní pomůcky pro trénink a oddělené šatny se sprchami a WC.

 

Abychom zachovali vysokou kvalitu našich tréninků, tak máme omezenou kapacitu cvičební skupiny o kterou se starají kvalifikovaní trenéři.

Vlastní Karate klub Brno salónek k příjemnému posezení

V rámci zpříjemnění čekání na Vaše dítě můžete využít restauraci První Doubravnická na rohu Tř. Kpt. Jaroše a Milady Horákové, kde má Karate klub Brno svůj vlastní salónek s karate tematikou.