Enpi (Empi)

Charakter kata

Zvykli jsme si na skutečnost, že kata karate mají svůj původ v Číně. Ani u Empi tomu není jinak. Jméno kata je spojováno s čínským vojenským atašé Wang Xiu. Kolik je na tom pravdy lze dnes jen těžko posoudit. O-sensei přisuzoval její kořeny do linie shorei-ryu a své kořeny má nejspíše v okinawském Tomari-Te.

Oblíbená je především u karatistů s menší hmotností a vynikající dynamikou. Řadíme ji do skupiny JKA sentei-kata a její zvládnutí je požadováno na získání stupně DAN.

Kanji pro „Empi“ lze přeložit jako „Let vlaštovky“. Kata je vzletná a dynamická, s častým střídáním pásem. Aplikace technik odhalují úžasná tajemství tohoto bojového umění.

Video

Popis kata

 1. Migi-ashi-orishiku, gedan-barai (mune mae gamae).
 2. HaD, koshi-kamae.
 3. Hiza-kussu vpravo s gedan-barai.
 4. KiD, mizu-nagare-kamae.
 5. ZD vpřed s gedan-barai.
 6. Jodan-age-tsuki.
 7. Výkrok do AD s gedan-tsuki.
 8. Hiza-kussu vzad s gedan-barai.
 9. ZD s gedan-barai.
 10. Jodan-age-tsuki.
 11. Výkrok do AD s gedan-tsuki.
 12. Hiza-kussu vzad s gedan-barai.
 13. ZD s gedan-barai.
 14. Naname-zempo-kamae.
 15. Tekubi-uchiate v AD s KIAI.
 16. Dokrok zpět do KiD s tate-shuto-uke.
 17. Chudan-tsuki.
 18. Choku-tsuki.
 19. ZD vlevo s gedan-barai.
 20. Jodan-age-tsuki.
 21. KD vpřed se shuto-uke.
 22. Kiri-gaeshi / KD se shuto-uke.
 23. Choku-tsuki.
 24. KD vpřed se shuto-uke.
 25. Obrat o 180 st. do ZD s gedan-barai.
 26. Jodan-age-tsuki.
 27. Výkrok do AD s gedan-tsuki.
 28. Hiza-kussu vzad s gedan-barai.
 29. ZD s gedan-barai.
 30. Oshi-age-uke.
 31. Překrok vlevo do ZD s oshi-age-uke / osae-uke.
 32. ZD vpřed s oshi-age-uke / osae-uke.
 33. ZD vpřed s oshi-age-uke / osae-uke.
 34. Posun do KD s gedan-kamae.
 35. Hiza-kussu s tsukami-uke (gedan ni oshidasu) .
 36. Obrat a výskok do KD se shuto-uke s KIAI.
 37. KD vzad se shuto-uke.

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • KoD – kosa-dachi 
 • KD – kokutsu-dachi
 • HaD – hachinoji-dachi
 • HeD – heisoku-dachi
 • FD – fudo-dachi
 • KiD – kiba-dachi.