Karate Klubík Brno

Klubík – cvičení pro nejmenší s jednoduchými prvky karate, jako nástrojem pro všestranný rozvoj vašich dětí formou kreativních a zábavných cvičení.

TRÉNINK

Trenéři:

 • Pavlína Zbořilová – hlavní trenérka, pzborilova(zavinovač)karate-klub.cz, mobil: 724 589 726
 • Martina Michálková a Kristýna Koksová – pomocné trenérky

Časový harmonogram:

 • Každý čtvrtek 16:00-16:45 (sraz v 15:45 před vchodem z vnitrobloku zde, převzetí dětí na cvičení je v 15:50 – jen děti samotné, doprovod rodičů není bohužel možný).
 • Cvičí se vždy, kromě státních svátků, Vánočních a letních prázdnin.
 • První hodina je 12.9.2024 pro nové děti a 5.9.2024 pro děti z loňského roku.

Platba členských příspěvků:

 • Platba za pololetí je 1 700 Kč. V případě, že chodí sourozenec, tak druhý a další člen má platbu 1500 Kč/osobu.
 • Pro nové děti je zálohová platba při přihlášení 500 Kč (slouží k rezervaci místa jako záloha, pokud dítě nenastoupí, tak se nevrací. Behem září může dojít k dohodě s trenérem o ukončení členství, pak zálohu vracíme).
 • I. pololetí prosíme uhradit do 30.9.2024.
 • II. pololetí prosíme uhradit do 28.2.2025
 • Platba na účet 209618952/0300 (VS: RRRRMMDD, kde: RRRR: rok narození, MM: měsíc narození, DD: den narození).

Desatero pro cvičení s dětmi:

 1. Na hodiny voďte své děti včasDo budovy tělocvičny se vstupuje pouze s trenérem.
 2. V případě, že se opozdíte, vyčkejte na trenéra. Nezvoňte prosím na zvonek.
 3. Neprotahujte loučení se svými dětmi – je jim potom ještě více smutno.
 4. Děti mají vhodné oblečení – tepláky, tričko (máme klubové bílé), bez ponožek, holčičky – učesané  a sepnuté vlásky.
 5. Pití si děti nosí ve vhodné plastové uzavíratelné láhvi (podepsané) s násoskou, případně v takové láhvi, kterou zvládnou děti otevřít samy.
 6. Nežádejte o povolení být přítomni na hodině, ostatním dětem by to bylo líto.
 7. Dodržujte a respektujte pokyny trenéra. Čtěte naše webové stránky nebo na Facebook.
 8. O změně kontaktních údajů (mail, telefon) nás prosím včas informujte. V případě výjimečných situací (zrušení tréninku, úraz dítěte apod.), se tak s Vámi budeme moci rychle spojit. Pro předání kontaktních údajů lze využít tento formulář.
 9. Nedožadujte se pro své děti výjimek.
 10. Podporujte své děti! 

ČLÁNKY A INFORMACE: