Heian Yondan

Charakter kata

Kata Heian Yondan vznikla z okinawské kata Pinan-4, jejímž autorem je mistr A. Itosu. Setkáme se zde s množstvím nových technik (juji-uke, kakiwake-uke nebo shuto-uchi, hiza-geri), které jsou v současném sportovním systému opomíjeny (jejich užitek na soutěži je minimální). Dle mého soudu se jedná o nejtěžší kata ze série Heian a zpravidla vyžaduje alespoň rok cvičení. Běžným oříškem je uvolnění kyčlí v postoji kokutsu-dachi, v technice yoko-keage a také uvolnění kotníků a postoj s vnitřním napětím v technice 13.
Kata obsahuje poměrně dost kopů a obloukových technik (uchi-waza).

Video

Popis kata

 1. KD vlevo se sokumen-jodan-uke.
 2. Obrat na místě vpravo do KD se sokumen-jodan-uke.
 3. ZD vlevo s gedan-juji-uke.
 4. KD vpřed s morote-uchi-uke.
 5. Dokrok do pravého AD, koshi-kamae.
 6. Yoko-geri vlevo s yoko-mawashi-uchi.
 7. ZD vlevo s empi-uchi.
 8. Levé AD, koshi-kamae.
 9. Yoko-geri vpravo s yoko-mawashi-uchi.
 10. ZD vpravo s empi-uchi.
 11. Obrat na místě vlevo se shuto-uchi.
 12. Mae-geri jodan.
 13. KoD vpřed s tate-mawashi-uchi s KIAI.
 14. Obrat o 225 st. vlevo do KD s chudan-kakiwake.
 15. Mae-geri jodan.
 16. Dokrok do ZD s oi-tsuki.
 17. Gyaku-tsuki.
 18. Obrat o 90 st. vpravo do KD s chudan-kakiwake.
 19. Mae-geri jodan.
 20. Dokrok do ZD s oi-tsuki.
 21. Gyaku-tsuki.
 22. Posun o 45 st. do KD s morote-uchi-uke.
 23. KD vpřed s morote-uchi-uke.
 24. KD vpřed s morote-uchi-uke.
 25. Hiza-geri s KIAI.
 26. Obrat o 180 st. a dokrok do KD se shuto-uke.
 27. KD vpřed se shuto-uke.

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • KD – kokutsu-dachi
 • KoD – kosa-dachi
 • AD – ashi-dachi

Základní pohybová schémata, analýza kata

Heian-Yondan začíná pomalým výkrokem do kokutsu-dachi. Seznamuje nás hlouběji s postojem kokutsu-dachi. Dále se kata podrobněji věnuje iniciativě v kumite a také učí základní předpoklady pro použití kopu. Ukazuje několik způsobů jak zachovat dynamickou rovnováhu.

 

Klíčové body kata:

 • správná pozice chodidel
 • kopy maegeri Jodan
 • rotace boků v technikách
 • nízké držení těžiště
 • uvolnění ramen, hiki-te 
 • iniciativa

Podněty k samostudiu:

 • jaký je vztah mezi pohybem a dýcháním? 
 • funkčnost v kyčlích je pro tuto kata klíčová
 • technika yoko-geri-keage byla v kata stylu Shotokan „dodána“ později 
 • prostuduj klínový blok