Jion

Charakter kata

Kata Jion pochází z Číny a odkazuje nejspíše na buddhistický klášter. Její původ se předpokládá ve stylu Lohan Quan a tudíž se můžeme domnívat, že se praktikovala i na půdě kláštera Shaolin provincie Henan. 
O-sensei Gichin Funakoshi jí ponechal původní název (většinu ostatních kata přejmenoval). Jion učí vnitřní síle a správnému načasování, práci s těžištěm těla, rotace a posuny. Podle tradičních zdrojů patří k velmi náročným kata, ačkoli se na pohled jeví jednoduchá. Jion patří do skupiny JKA sentei-kata a její zvládnutí je podmínkou pro získání stupně DAN. Kata Jion, Jitte a Jiin jsou si velmi podobná a pravděpodobně vznikla ze stejné „matrice“.

Kata Jion, podobně jako Bassai-Dai, rozvíjí na první pohled především práci rukou (není zde mnoho kopů). Ta ovšem stojí na základech stabilního a pružného postoje, který se často mění. Kata je složena téměř výhradně z jednoduchých technik, spojených s krokem vpřed či posunem. Zdokonaluje základy osvojené v kata řady Heian. Disponuje především vnitřní silou a bez dokonalého zvládnutí tak mnohým připadá jako nudná a fádní. To je však jen odrazem naší lenivosti a nechuti proniknout do nitra této kata.

Video

Popis kata

 1. ZD vzad s kosa-uke.
 2. ZD vlevo vpřed s chudan-kakiwake.
 3. Mae-geri.
 4. Došlap vpřed do ZD s oi-tsuki.
 5. Gyaku-tsuki.
 6. Oi-tsuki.
 7. ZD vpravo vpřed s chudan-kakiwake.
 8. Mae-geri.
 9. Došlap vpřed do ZD s oi-tsuki.
 10. Gyaku-tsuki.
 11. Oi-tsuki.
 12. Překrok vpřed do ZD s age-uke.
 13. Gyaku-tsuki.
 14. Krok vpřed do ZD s age-uke.
 15. Gyaku-tsuki.
 16. ZD vpřed s age-uke.
 17. ZD vpřed oi-tsuki s KIAI.
 18. Obrat o 270 st. vlevo do KD s manji-uke.
 19. Posun v KiD s kagi-tsuki.
 20. KD s manji-uke.
 21. Posun do KiD s kagi-tsuki.
 22. Vpřed do ZD s gedan-barai.
 23. KiD vpřed se sokumen-teisho-uke.
 24. KiD vpřed se sokumen-teisho-uke.
 25. KiD vpřed se sokumen-teisho-uke.
 26. Obrat o 270 st. vlevo do KD s manji-uke.
 27. Přísun do HeD s morote-uchi-uke (jodan).
 28. Výkrok pravo do KD s manji-uke.
 29. Přísun do HeD s morote-uchi-uke (jodan).
 30. Ryote-orosu.
 31. Vpřed do KoD s gedan-juji-uke.
 32. Vzad do ZD s gedan-kakiwake.
 33. Vpřed do ZD s chudan-kakiwake.
 34. Vpřed do ZD s jodan-juji-uke.
 35. Uraken-uchi.
 36. Haiwan-nagashi.
 37. Ura-tsuki.
 38. Obrat o 270 st. vlevo do ZD s uchi-uke.
 39. ZD vpřed s oi-tsuki.
 40. Obrat o 180 st. vpravo do ZD s uchi-uke.
 41. ZD vpřed s oi-tsuki.
 42. ZD vpřed s gedan-barai.
 43. KiD vpřed s otoshi-uke a fumikomi.
 44. KiD vpřed s otoshi-uke a fumikomi.
 45. KiD vpřed s otoshi-uke a fumikomi.
 46. Obrat o 270 st. vlevo do KD se sokumen-tsuki.
 47. Posun v KiD se sokumen-tsuki s KIAI.

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • KoD – kosa-dachi 
 • KD – kokutsu-dachi
 • HeD – heisoku-dachi
 • KiD – kiba-dachi