Tekki Nidan

Charakter kata

Původ kata není přesně znám. Pravděpodobně se celá kata (všechny Tekki dohromady) dostala na Okinawu (nejspíše přes Sokon Matsumuru) a teprve později byla rozdělena. Některé prameny soudí, že autorem druhé a třetí části je k mistr Itosu.
Tekki Nidan dále prohlubuje principy, na kterých je postavena řada Tekki. Druhá kata této série je velmi dynamická a poskytuje zajímavé aplikace použitelné v boji zblízka, což není pro Shotokan příliš typické. Vyučuje a porovnává rozdílné techniky s Tekki-Shodan.

Video

Popis kata

 1. Výkrok do MKoD, ryo hiji suihei-ni-haru (kao migi muki).
 2. KiD, sokumen-chudan-uke.
 3. MKoD, shomen-gedan-uke.
 4. KiD, sokumen-gedan-uke.
 5. Stažení do do HsD, ryo hiji suihei-ni-haru (kao hidari muki).
 6. KiD, sokumen-chudan-uke.
 7. MKoD, shomen-gedan-uke.
 8. KiD, sokumen-gedan-uke.
 9. Koshi-kamae.
 10. Sokumen-chudan-uke.
 11. Empi-uchi (suigetsu mae ni tateru).
 12. Sokumen-tsukami-uke.
 13. Kagi-tsuki.
 14. MKoD.
 15. KiD s uchi-uke.
 16. Haiwan-nagashi-uke současně s gedan-uke, ura-tsuki s KIAI.
 17. Koshi-kamae.
 18. Sokumen-chudan-uke.
 19. Empi-uchi (suigetsu mae ni tateru).
 20. Sokumen-tsukami-uke.
 21. Kagi-tsuki.
 22. MKoD.
 23. KiD s uchi-uke.
 24. Haiwan-nagashi-uke současně s gedan-uke, ura-tsuki s KIAI.

Legenda

 • KiD – kiba-dachi
 • MKoD – mae-kosa-dachi .
 
 

Základní pohybová schémata, analýza kata

Tekki Nidan má jinou, složitější dynamiku, nežli první kata této série. Z typických technik lze jmenovat empi-uchi nebo různé kryty spojených rukou.