EduPage

Klub používá pro všechny členy EduPage, který slouží jako náš informační systém.

Odkaz zde: https://karate.edupage.org/

Možná jej jako rodiče znáte ze školy, proto jsme se jej také rozhodli využít a zkvalitnit tak vzájemné předávání informací mezi námi trenéry, členy a rodiči. Mezi jeho hlavní funkce, které budeme používat bude:

  • Komunikace s trenéry
  • Evidence docházky + omluvenky
  • Evidence plateb – termíny plateb za jednotlivé období, potvrzení o zaplacení
  • Platný rozvrh hodin (nejasnosti kdy platí prázdniny, svátek,…) a činnosti na jednotlivých hodinách
  • Případné rušení tréninku z důvodu absence trenéra, havárie v tělocvičně,…
  • Zpětné vazbě člena na cvičení – hodnocení, tipy na zlepšení,…
  • Kalendář doprovodných akcí klubu, seminářů,…
Každý rodič (případně člen) má možnost být registrován v systému, je potřeba platný email, na který byl většině z Vás zaslán autorizační odkaz. Prosím tedy o jeho kontrolu a vytvoření si hesla pro přihlášení. Pokud jste email neobdrželi, prosím o vyplnění kontaktního formuláře zde:
Pro komfortnější užívání doporučujeme instalaci mobilní aplikace:
Nápovědy a videonávody:
.