Heian Shodan

Charakter kata

Výraz Heian lze přeložit jako „mírumilovná mysl“. Prvním pohybem kata Heian-1 (Heian-Shodan) je kryt, který by mohl symbolizovat sebeobranný a neútočný charakter mírumilovného karate. Gichin Funakoshi prohodil pořadí kata Pinan-1 a Pinan-2 (dnešní Heian-1 je tedy odvozena od Pinan-2) a to z důvodů vnější jednoduchosti kata Pinan-2 oproti kata Pinan-1. Krom dalších změn, stojí za zmínku nahrazení postoje neko-ashi-dachi postojem kokutsu-dachi.

Video

Popis kata

 1. ZD vlevo s gedan-barai.
 2. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan).
 3. Obrat o 180 st. vpravo do ZD s gedan-barai.
 4. Stažení vzad do RD s tettsui-uchi (jodan).
 5. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan).
 6. Obrat o 90 st. vlevo do ZD s gedan-barai.
 7. ZD vpřed s age-uke.
 8. ZD vpřed s age-uke.
 9. ZD vpřed s age-uke s KIAI.
 10. Obrat o 270 st. vlevo do ZD s gedan-barai.
 11. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan).
 12. Obrat o 180 st. vpravo do ZD s gedan-barai.
 13. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan).
 14. Obrat o 90 st. vlevo do ZD s gedan-barai.
 15. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan).
 16. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan).
 17. ZD vpřed s oi-tsuki (chudan) s KIAI.
 18. Obrat o 270 st. vlevo do KD se shuto-uke.
 19. KD vpravo vpřed se shuto-uke.
 20. Obrat o 135 st. vpravo do KD se shuto-uke.
 21. KD vlevo vpřed se shuto-uke.

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • RD – renoji-dachi 
 • KD – kokutsu-dachi.

Základní pohybová schémata, analýza kata

Jako první kata v řadě (pokud bychom nepočítali Taikyoku) musí jednoduše pracovat se základními pohybovými prvky. Přemisťujeme se jednoduchým krokem, nebo za pomoci obratů, které jsou důležitým prvkem této kata. Hlavním zdrojem síly je korektní postoj a dodržení principů biomechaniky. Studovat můžeme také časování technik, iniciativu a fáze jejich provedení. Zajímavé cvičení je provedení kata za použití jedné končetiny nebo s tai-sabaki případně různými kopy.

 

Klíčové body kata:

 • správně přenášíme váhu (pozor na chybné pohyby paty a špičky)
 • sledujeme správné držení těla a pozice trupu (shomen, hanmi, yokomen)
 • udržujeme pozornost na cvičení (zanshin)
 • dbáme na správné, přirozené dýchání
 • chodidla držíme stále celou plochou na zemi (unsoku)
 • obraty provádíme také kolem pat

Podněty k samostudiu:

 • jaké nevýhody má gonosen a jak jim předcházíme?
 • proč jsou v kata obsaženy právě techniky krytů age-uke, gedan-barai a shuto-uke?
 • které další osy znáš a použiješ při tréninku kata?
 • jaký je praktický rozdíl mezi obloukovou a přímou technikou?
 • proč nejsou v kata Heian-Shodan kopy?
 • prostuduj držení své pěsti (seiken), malíkové hrany (shuto)
 • prostuduj hikite
 • co je to kiai. Je důležité? A co vlastně znamená?
 • obrat je taktický prvek a má mnohá využití
 • proč každá kata učí nějaké vyproštění z úchopů?
 • rotace (nejen) základních technik lze otočit

Bunkai:

 • chudan-tsuki vs gedan-uke, gyaku-tsuki
 • chudan-geri vs ushiro-geri
 • základní vyproštění (katate-dori)
 • vyproštění s atemi (universální kombinace)
 • měkké použití krytů (např. v úchopech)
 • varianty základních technik
 • hiki-te
 • kiri-kaeshi
 • zavření soupeře