Heian Nidan

Charakter kata

Kata je od prvního pohledu pestřejší a také těžší nežli Heian shodan (Pinan-2), a proto nejspíš jejich pořadí mistr Funakoshi změnil. Stejně jako další Heian kata začíná druhá kata výkrokem do kokutsu-dachi s relativně komplikovanou technikou prováděnou oběma pažemi. V kata se používají kopy, techniky v pozici gyaku-hanmi, procvičuje se přemisťování a držení těla v postoji kokutsu-dachi i zenkutsu-dachi. Opět se setkáme s kombinací čtyř krytů malíkovou hranou (jejich procvičení vidíme dále v sentei-kata a dalších). Typickou částí kata je úvodní kombinace, technika krytu s kopem yoko-geri (rozvíjena i v dalších kata) a pak kombinace s kopem mae-geri. Kata končí technikou age-uke.

Video

Popis kata

 1. KD vlevo se sokumen-jodan-yoko-uke a mae-yoko-kamae.
 2. Na místě nagashi-uke a sokumen-uchikomi.
 3. Na místě sokumen-tsuki.
 4. Sonoba-mawate se sokumen-jodan-yoko-uke a mae-yoko-kamae.
 5. Na místě nagashi-uke a sokumen-uchikomi.
 6. Na místě sokumen-tsuki.
 7. Koshi-kamae, yoko-geri-keage s yoko-mawashi-uchi.
 8. Došlap do KD se shuto-uke.
 9. KD vpřed se shuto-uke.
 10. KD vpřed se shuto-uke.
 11. ZD vpřed s osae-uke a nukite-tate-tsuki s KIAI.
 12. Obrat o 270 st. vlevo do KD se shuto-uke.
 13. KD vpravo vpřed se shuto-uke.
 14. Obrat o 135 st. vpravo do KD se shuto-uke.
 15. KD vlevo vpřed se shuto-uke.
 16. Obrat o 45 st. do ZD vlevo s uchi-uke-gyaku-hanmi.
 17. Vpřed migi-mae-keage.
 18. ZD vpřed s gyaku-tsuki.
 19. Hiza-kussu na místě s uchi-uke-gyaku-hanmi.
 20. Vpřed hidari-mae-keage.
 21. ZD vpřed s gyaku-tsuki.
 22. ZD vpřed s morote-uchi-uke.
 23. ZD Obrat o 270 st. vlevo s gedan-barai.
 24. ZD Age-uke vpravo vpřed.
 25. ZD Obrat o 135 st. vpravo s gedan-barai.
 26. ZD Age-uke vlevo vpřed s KIAI

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • KD – kokutsu-dachi
 

Základní pohybová schémata, analýza kata

Heian-Nidan začíná výkrokem do kokutsu-dachi, a tak to zůstane u všech dalších Heian kata. Seznamuje nás hlouběji s postojem kokutsu-dachi. Dále se kata podrobněji věnuje iniciativě v kumite a také učí základní předpoklady pro použití kopu. Ukazuje několik způsobů jak zachovat dynamickou rovnováhu.

 

Klíčové body kata:

 • správná pozice chodidel
 • distribuce váhy
 • kamae
 • rotace boků v technikách
 • pozice gyaku-hanmi
 • nízké držení těžiště
 • uvolnění ramen, hiki-te
 • iniciativa

Podněty k samostudiu:

 • jakou funkci má kamae?
 • která paže v úvodní kombinaci je kryjící?
 • prostuduj podobnost uchi-uke a yoko-uke
 • kde v kata nalezneme iniciativu typu sen-no-sen?
 • yoko-geri je výsledkem úpravy kata pro sportovní účely, v praxi je lépe použít jiné kopy
 • nejčastější technikou v kata je shuto-uke
 • zamysli se nad nukite
 • proč a kdy kryjeme zadní paží?
 • sleduj pozici boků v mae-geri a porovnej ji s kata Heian-Yondan
 • proč kata končí technikou age-uke?
 • co je kime? Jaké má předpoklady?
 • zenkutsu a kokutsu je jeden postoj. Co ovlivňuje jeho šířku nebo délku?

Bunkai:

 • morote-dori (z)
 • nagashi-uke
 • obrana stranovou technikou, aplikace stranových technik
 • katate-dori (gj), shuto-uchi
 • jodan-tsuki vs shuto-uke
 • osae-uke, tsuki
 • iriguchi-waza – uchi-uke-gyakuhanmi, geri, gyaku-tsuki
 • krátké uchi-uke
 • gedan-barai a suplementy age-uke
 • chudan-geri vs gedan-uke, (age-uke), gyaku-tsuki
 • otevření soupeře
 • vstup do soupeře