Heian Sandan

Charakter kata

Kata Heian-Sandan je mírně upravenou formou původní okinawské kata Pinan-Sandan, jejímž autorem je Anko Itosu. V zevním tréninku procvičujeme postoj kiba-dachi a dále rozvíjíme provedení technik v kokutsu-dachi, práci s rovnováhou a spodní partií těla. Dobře patrná práce zadní poloviny nás dále posouvá v základech, osvojených z předchozích kata. V bunkai se věnujeme tai-sabaki (kawashi, yori-ashi), procvičujeme další obraty (okolo celé osy), dále studujeme vertikální osu těla, vibrace, hlubší smysl postojů.

Zevní trénink kata je jednodušší než u předchozí Heian-Nidan a zvládnutí je poměrně rychlé. Přestohttps://www.karate-klub.cz/o-karate/kata/heian-nidan je v kata například obrat o téměř 360 stupňů, který je pro začátečníky náročnější a taky zde najdeme několik netradičních technik, které si vyžádají svůj čas, potřebný k jejich osvojení: kosa-uke (dvojblok), hiji-uke (blok loktem), fumikomi (dupnutí).

Video

Popis kata

 1. KD vlevo se sokumen-uchi-uke.
 2. Dokročit vlevo do HsD s uchi-uke a gedan-uke současně.
 3. Na místě současně uchi-uke a gedan-uke.
 4. KD vpravo s uchi-uke .
 5. Dokročit vpravo do HsD s uchi-uke a gedan-uke současně.
 6. Na místě současně uchi-uke a gedan-uke.
 7. KD vpřed s chudan-morote-uke.
 8. ZD vpřed s osae-uke a nukite-tate-tsuki.
 9. KD vpřed s obratem a tetsui-yoko-mawashi-uchi.
 10. ZD vpřed s oi-tsuki s KIAI.
 11. Obrat vzad do HsD, ryo ken ryo-koshi-kamae.
 12. Vpřed do KiD, empi-yoko-uchi (fumikomi, jotai sono-mama).
 13. Na místě uraken-tate-mawashi-uchi.
 14. Vpřed do KiD, empi-yoko-uchi (fumikomi, jotai sono-mama).
 15. Na místě uraken-tate-mawashi-uchi.
 16. Vpřed do KiD, empi-yoko-uchi (fumikomi, jotai sono-mama).
 17. Na místě uraken-tate-mawashi-uchi.
 18. Vpřed do ZD s oi-tsuki (fumidashi).
 19. Obrat o 180 stupňů do KiD současně s tsuki-age a ushiro-empi-ate.
 20. Yori-ashi do KiD vpravo současně s tsuki-age a ushiro-empi-ate s KIAI.

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • HD – heiko-dachi
 • KiD – kiba-dachi
 • HsD – heisoku-dachi
 • KD – kokutsu-dachi
 
 

Základní pohybová schémata, analýza kata

Tréninkové body pro začátečníky:

 • 1, 4 – správná pozice trupu, hikite
 • 2, 3, 5, 6 – uchi-uke vnějškem, gedan-uke vnitřkem 
 • 7 – správné umístění těžiště v postoji 
 • 8 – nukite bez nápřahu
 • 9 – pravá ruka jde za záda, do pozice (hikite) se dostává až s úderem
 • 12, 14, 16 – správná pozice chodidel, pohled do směru techniky 
 • 18 – tate-shuto-uke má být provedeno v pohybu
 • 19, 20 – správná pozice chodidel, posun suri-ashi (ne poskočení) 

Tréninkové body pro pokročilé:

 • 1, 4 – rotace boků 
 • 2, 3, 5, 6 – vibrace, přirozený stoj, současné dokončení pohybů 
 • 7 – přenos síly do techniky 
 • 8 – pozice trupu 
 • 9 – přenos síly do techniky, přirozené provedení, vyvážení postoje, správná pozice chodidel 
 • 10 – pozice trupu 
 • 12, 14, 16 – vyvážení postoje, napětí 
 • 13, 15, 17 – přenos síly do techniky
 • 18 – dýchání 
 • 19, 20 – dýchání, pozice horní paže 

Podněty k samostudiu:

 • ve kterých osách nalezneme a využijeme protisměrné síly?
 • proč se v kata objevuje stoj heisoku-dachi?
 • má pozice s rukama v bok nějaký smysl?
 • opět zde objevíme techniku nukite – jsi schopen ji použít? 
 • má gravitační zákon význam pro naše cvičení?
 • kata je samostatným uceleným systémem, který musí nutně respektovat individualitu cvičence (koneckonců výsledná kata je „pouze“ projevem cvičencovi vůle – napodobením kata tedy nic nezískáš
 • přechozí postulát vede k myšlence osvojení si henka-waza (variant) 
 • sleduj zatížení paty a špičky

Bunkai:

V kata Heian-Sandan se špatně hledají aplikace použitelné ve sportovním zápase. Mnoho technik je zjevně navrženo pro boj z blízka, úchopy a páky. Časté je postavení jednoho z partnerů zády.

 • uchi-uke, vracené tetsui-uchi 
 • universální blok 
 • ushiro-kata(te)-dori, zkrut paže a obrana proti němu 
 • blok nohou, kontrola nohou 
 • vyproštění z úchopu katate-dori 
 • kawashi, posun na linii, tai-hineri a vhodné techniky 
 • nage-waza (ushiro-goshi, seoi-nage, uki-goshi, tani-otoshi) 
 • obejmutí zezadu