Kanku Dai

Charakter kata

Kata Kanku-Dai koření opět v Číně. Na své „cestě“ pochopitelně prošla modifikacemi – jak na Okinawě, tak v Japonsku. Podobně jako u kata Bassai-Dai se tedy setkáme s mnoha modifikacemi (Shiho, Chatan Yara). Ve stylu Shotokan se praktikuje i její „menší“ verze Kanku-Sho. Kanku-Dai je typickým jádrem stylu Shotokan a z pochopitelných důvodů zde najdeme sekvence obsažené v kata řady Heian. Variabilitou pohybů a typických aplikací je propojena se všemi ostatními kata. Kanku-Dai patří do skupiny JKA sentei-kata a její zvládnutí je podmínkou pro získání stupně DAN.

Kanku-Dai je velmi dlouhá kata. U čí obranné a útočné sekvence použitelné proti protivníkům přicházejících až z osmi směrů. Najdeme zde rychlé změny směrů, učíme se pohybovou dynamiku, užití správné síly a celou škálu technik, které tvoří styl Shotokan. Mezi nové techniky můžeme počítat poměrně těžké nidan-geri, nebo techniku snížení se k zemi.

Video

Popis kata

 1. „Pohled do nebe“ (kasaneta mama hitai naname ue ni).
 2. Ittan ryo sho sayu ni hiraki.
 3. KoD vlevo se sokumen-jodan-uke.
 4. Sonoba-mawate, sokumen-jodan-uke.
 5. HaD vpřed, shuto-chudan-uchi-uke.
 6. Choku-tsuki.
 7. Hiza-kussu vlevo s uchi-uke.
 8. HaD, choku-tsuki.
 9. Hiza-kussu vpravo s uchi-uke.
 10. AD, koshi-kamae.
 11. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi.
 12. Došlap do KoD se shuto-uke.
 13. Vpřed v KoD se shuto-uke.
 14. Vpřed v KoD se shuto-uke.
 15. Vpřed do ZD s nukite (KIAI).
 16. Obrat se shuto-uchi (hiza yaya kussu).
 17. Mae-geri-keage vpřed.
 18. Obrat a došlap do KD s manji-uke.
 19. ZD vpřed s gedan-uchikomi.
 20. Stažení do RD s gedan-ni-nobasu.
 21. Shuto-uchi (hiza kussu, gyaku-hanmi).
 22. Mae-geri-keage vpřed.
 23. Obrat a došlap do KD s manji-uke.
 24. ZD vpřed s gedan-uchikomi.
 25. Stažení do RD s gedan-ni-nobasu.
 26. AD, koshi-kamae.
 27. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi vlevo.
 28. Došlap do ZD s mae-empi-uchi.
 29. AD, koshi-kamae.
 30. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi vpravo.
 31. Došlap do ZD s mae-empi-uchi.
 32. Obrat, KD se shuto-uke.
 33. Výkrok vpravo vpřed do KD se shuto-uke.
 34. Obrat o 135 stupňů do KD se shuto-uke.
 35. Výkrok vlevo vpřed do KD se shuto-uke.
 36. Překrok vlevo se shuto-uchi (hiza-kussu).
 37. Mae-geri-keage vpřed.
 38. Došlap do KoD s tate-mawashi-uchi.
 39. Zakročení do ZD s uchi-uke.
 40. Na místě choku-tsuki.
 41. Na místě choku-tsuki.
 42. Obrat vzad s ura-tsuki / hiza-ate.
 43. Hiji tate-fuse.
 44. Obrat do KD se shuto-gedan-barai.
 45. Vpřed do KD se shuto-uke.
 46. Obrat o 270 stupňů do ZD s uchi-uke.
 47. Na místě gyaku-tsuki.
 48. Obrat v ZD s uchi-uke.
 49. Na místě choku-tsuki.
 50. Na místě choku-tsuki
 51. AD, koshi-kamae.
 52. Yoko-geri-keage, yoko-mawashi-uchi vpravo.
 53. Obrat a došlap do KD se shuto-uke.
 54. ZD vpřed s nukite.
 55. Obrat o 360 stupňů a došlap do KiD s tate-mawashi-uchi.
 56. Posun s yoko-kentsui-uchi.
 57. Mae-empi-uchi.
 58. Koshi-kamae.
 59. Gedan-barai.
 60. Krok vpřed do KiD se gedan-uke / furiage.
 61. Otoshi-tsuki.
 62. Shizen-tai, kosa-uke.
 63. Obrat o 270 stupňů, ago-mae-kosa.
 64. Nidan-geri s KIAI.
 65. Došlap do ZD s tate-mawashi-uchi.

Legenda

 • ZD – zenkutsu-dachi
 • KoD – kosa-dachi 
 • KD – kokutsu-dachi
 • RD – renoji-dachi 
 • HaD – hachinoji-dachi
 • HachD – hachiji-dachi
 • AD – ashi-dachi 
 • KiD – kiba-dachi.