Stupně technické vyspělosti (STV)

Stupně technické vyspělosti (STV)

Barva pásku (obi) v tradičním karate označuje výkonnostní úroveň cvičence. V tomto smyslu není pásek jen prostředkem k výkonnostní identifikaci, ale také označením toho, co se ještě karateka musí naučit. Stupeň pásku neukazuje výlučně schopnost provést jednotlivé techniky, ale i morální a charakterové vlastnosti a sportovní chování. Zkušební řád je pevně stanoveným systémem. Je to dlouholetá výzva, kterou každý karateka musí akceptovat již na začátku své cesty karate-do k úspěchu a poznání. První zkoušku na 10. kyu mohou cvičenci skládat zhruba po dvouměsíčním základním tréninku. Čekací doby na další žákovské stupně technické vyspělosti jsou 3 až 12 měsíců, záleží na individuálních schopnostech jednotlivce a posouzení trenéra. Zkoušky se organizují dle požadavků Zkušebního řádu a zkoušku hodnotí zkušební komisař.

 

Etiketa při zkoušce

Ke zkoušce přistupuje karateka řádně oblečen v čistém bílém karate-gi. Vystupuje s jistotou a sebedůvěrou, ukloní se před zkušebním komisařem a patřičnou vážností a přesvědčením o pozitivním průběhu zkoušky. Vnitřně je připraven vydat maximum tělesné a duševní síly. Kladný výsledek zkoušky je pro karateku výzvou, aby dále zdokonaloval a rozšiřoval své vědomosti, rozhodně by neměl vést ke ztrátě skromnosti karateky a k ustrnutí na dosaženém dílčím úspěchu. Bude-li výsledek zkoušky negativní, karateka úklonou ukáže, že má úctu ke zkušebnímu komisaři a jeho rozhodnutí. Slibuje tím, že při opakování zkoušky ze sebe vydá více, aby byl příští výsledek pozitivní.

 

Požadavky k připuštění ke zkoušce

Každý stupeň zkoušky vyžaduje přípravu a tedy prokázání určitých znalostí před samotnou zkouškou. Tyto předpoklady ke zkoušce hodnotí trenér a dává tak doporučení k připuštění ke zkoušce. Bez tohoto doporučení není možné zkoušku vykonat. Konkrétní požadavky jsou u každé zkoušky vypsány samostatně.

Dále je potřeba mít správně vyplněný průkaz JKA karate (fotka, iniciály, přihlášení v klubu) zejména pak dejte pozor na platnost lékařské prohlídky, která platí vždy 1 rok. Bez těchto náležitostí nebude zkoušený připuštěn ke zkoušce.

Termíny zkoušek

Přihlašování na zkoušky probíhá vždy do 7 dní před konáním zkoušek.

11. 12. 2023: zkoušky na 10. až 6. kyu

10. 3. 2024: zkoušky na 5. až 2. kyu (neděle)

11. 3. 2024: zkoušky na 10. až 6. kyu (pondělí)

14. 7. 2024: zkouška na 1. kyu + dan (Gasshuku ČR, organizuje JKA ČR)

14. 8. 2024: zkoušky na 10. až 6. kyu (soustředění klubu)

9. 12. 2024: zkoušky na 10. až 6. kyu

 

Zkouška STV