Kihon

Kihon

Techniky karate nejsou produktem několika nadšenců, kteří se rozhodli před pár lety vymyslet nějaké bojové umění. Ve skutečnosti karate je koncentrátem zkušeností mnoha generací bojovníků, kteří tyto techniky často používali v reálném boji o záchranu svého života. Každý pohyb v karate byl tisícekrát ověřován a dotvářen do výsledné podoby, která představuje optimální variantu k dosažení cíle. Karate přitom zdůrazňuje, že cílem není útok, ale efektivní obrana proti útočícímu nepříteli! Nesprávné provedení techniky v praxi znamená nic jiného, než to, že použitím techniky nebylo dosaženo cíle.

Aby mohly být techniky správně uplatňovány, je nutné pochopit jejich vnitřní logiku a to není možné bez uplatnění vědeckých metod studia. Nyní jsme možná zklamali některé z vás, kteří se chtějí stát karatisty-samouky. Karate je jedním z nejnáročnějších bojových umění a jeho žáci se musí učit technikám pod dohledem zkušeného instruktora, který by měl mít k tomuto účelu systematicky zpracovaný tréninkový plán. Trénink karate lze označit za vědecký jedině tehdy, je-li veden na základě správných fyzických a fyziologických principů. Naši předchůdci přitom vytvořili a zdokonalili techniky karate souvislým studiem a praxí tak, že tyto techniky odpovídají moderním vědeckým principům. To ovšem neznamená, že tréninkové metody karate nelze dále rozvíjet a zdokonalovat. K tomu je zapotřebí techniky soustavně analyzovat s neustávajícím úsilím po zlepšení.

Postoje