5. kyu

Cena

500,- Kč (platí se při přihlášce na zkoušku)

Požadavky připuštění ke zkoušce:

   • Čekací doba od poslední zkoušky: 5 měsíců
   • 2 x seminář s intruktorem JKA

Kata

Heian Yondan, Heian Godan

Tekki Shodan

Jedna Sentei kata: Kanku Dai, Bassai Dai, Jion, Enpi

Kumite

Jiyuu Ippon Kumite

  1. útok: Joudan Junzuki
  2. útok: Chuudan Junzuki
  3. útok: Chuudan Maegeri

Zkušební řád:

Kihon

U této zkoušené  skupiny se klade  důraz na pohyby boků při obraně společně s provedením protiútoku. Cvičenec se tak může lépe soustředit  udržení postoje při pohybu boků, držení těla a práci boků při důrazném provádění technik. Techniky se provádí 5x (nebo vícekrát dle volby zkušebního komisaře).

Z Hachiki Dachi do levého Zenkutsu Dachi Gedan Kamae

1. Chuudan Junzuki – vpřed do Zenkutsu Dachi

2. Joudan Ageuke + Chuudan Gyaku Zuki – vzad v Zenkutsu Dachi

3. Chuudan Sotouke + Chuudan Gyaku Zuki – vpřed v Zenkutsu Dachi

4. Chuudan Uchiuke + Chuudan Gyaku Zuki – vzad v Zenkutsu Dachi

5. Chuudan Shutou Uke – vpřed v Kokutsu Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

6. Joudan Maegeri – vpřed v Zenkutsu Dachi s Gedan Kakiwake

obrat v Kiba Dachi s Gedan Barai

7. Joudan Yokogeri Keage – na jednu stranu a pak na druhou v Kiba Dachi

8. Chuudan Yokogeri Kekomi – na jednu stranu a pak na druhou v Kiba Dachi

Kumite

Kihon Ippon Kumite

  1. útok: Joudan Junzuki / obrana: Joudan Ageuke + Chuudan Gyaku Zuki
  2. útok: Chuudan Junzuki / obrana: Chuudan Sotouke + Chuudan Gyaku Zuki
  3. útok : Chuudan Maegeri (z Gedan  Kakiwake) / obrana: Gedan Barai + Chuudan Gyaku Zuki