8. kyu

Cena

350,- Kč (platí se při přihlášce na zkoušku)

Požadavky připuštění ke zkoušce:

   • Čekací doba od poslední zkoušky: 3 měsíce
   • 1 x seminář s intruktorem JKA

Kata

Heian ShodanHeian Nidan

Kumite

Kihon Ippon Kumite

  1. útok: Joudan Junzuki / obrana: Joudan Ageuke + Chuudan Gyaku Zuki
  2. útok: Chuudan Junzuki / obrana: Chuudan Sotouke + Chuudan Gyaku Zuki

Zkušební řád:

Kihon

V  této skupině se musí dávat  pozor  na  postoje, pohyby těla a techniky, které  musí  být  harmonicky a synchronně provedené. Důraz je kladen na pochopení rozdílu mezi jednotlivými postoji a pásmy útoků. Techniky se provádí 5x (nebo vícekrát dle volby zkušebního komisaře).

Z Hachiki Dachi do levého Zenkutsu Dachi Gedan Kamae

1. Chuudan Junzuki – vpřed do Zenkutsu Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

2. Joudan Ageuke – vpřed v Zenkutsu-Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

3. Chuudan Sotouke – vpřed v Zenkutsu-Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

4. Gedan Barai – vpřed v Zenkutsu-Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

5. Chuudan Shutou Uke – vpřed v Kokutsu Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

6. Chuudan Maegeri – vpřed v Zenkutsu-Dachi s Gedan Kakiwake

Kumite

Gohon Kumite

  1. útok: Joudan Junzuki / obrana: Joudan Ageuke + poslední technika Chuudan Gyaku Zuki
  2. útok: Chuudan Junzuki / obrana: Chuudan Sotouke + poslední technika Chuudan Gyaku Zuki