1. Dan

Zkouška probíhá v rámci JKA ČR

Na zkoušku je potřeba se přihlásit u trenéra vždy do konce roku předcházející plánovanému roku zkoušky. V rámci JKA ČR jsou vypsány termíny zkoušek na 1. kyu.

Cena

Stanovuje JKA WF 2500,- Kč (platí se při přihlášce na zkoušku)

K ceně je připočten tento poplatek: a cena je stanovena dle ekonomické směrnice JKA ČR

Kihon

Načasování z uvolněného těla výbušnost provedení techniky se závěrečným kime. Kombinace technik provádět vždy po uvolnění po předešlé technice. Rychlé přesuny v technikách. Kopy stejnou nohou podržet nápřah kolene ve stejné výšce.

Kumite

Jiyu Ippon Kumite – obrana je potřeba korektně úhybem z dráhy letu útočící techniky a zároveň krytí technikou vychýlit útočící techniku. Po krytu ihned následuje protiútok a kamaete od soupeře. Útočník ze správné vzdálenosti zaútočí výbušně a po provedení techniky se stahuje do kamaete.