6. kyu

Cena

450,- Kč (platí se při přihlášce na zkoušku)

Požadavky připuštění ke zkoušce:

   • Čekací doba od poslední zkoušky: 5 měsíců
   • 2 x seminář s intruktorem JKA

Kata

Heian SandanHeian Yondan

Kumite

Kihon Ippon Kumite

  1. útok: Joudan Junzuki; kryt: Joudan Ageuke + Chuudan Gyakuzuki
  2. útok: Chuudan Junzuki; kryt: Chuudan Sotouke + Chuudan Gyakuzuki
  3. útok: Chuudan Maegeri / obrana: Gedan Barai + Chuudan Gyakuzuki
  4. útok: Joudan Mawashigri / obrana: Joudan Nagashiuke + Chuudan Gyakuzuki
  5. útok: Chuudan Yokogeri kekomi / obrana: Chuudan Sotouke + Chuudan Gyakuzuki

Zkušební řád:

Kihon

U této zkoušené  skupiny se klade  důraz na pohyby boků při obraně. Cvičenec se tak může lépe soustředit  na správný postoj, držení těla a práci boků při důrazném provádění technik. Techniky se provádí 5x (nebo vícekrát dle volby zkušebního komisaře).

Z Hachiki Dachi do levého Zenkutsu Dachi Gedan Kamae

1. Chuudan Junzuki – vpřed do Zenkutsu Dachi

2. Joudan Ageuke – vzad v Zenkutsu Dachi

3. Chuudan Sotouke – vpřed v Zenkutsu Dachi

4. Chuudan Uchiuke – vzad v Zenkutsu Dachi

5. Chuudan Shutou Uke – vpřed v Kokutsu Dachi

obrat v Zenkutsu Dachi s Gedan Barai

6. Chuudan Maegeri – vpřed v Zenkutsu Dachi s Gedan Kakiwake

obrat v Kiba Dachi s Gedan Barai

7. Joudan Yokogeri Keage – na jednu stranu a pak na druhou v Kiba Dachi

8. Chuudan Yokogeri Kekomi – na jednu stranu a pak na druhou v Kiba Dachi

Kumite

Kihon Ippon Kumite

  1. útok: Joudan Junzuki / obrana: Joudan Ageuke + Chuudan Gyaku Zuki
  2. útok: Chuudan Junzuki / obrana: Chuudan Sotouke + Chuudan Gyaku Zuki