4. kyu

Cena

600,- Kč (platí se při přihlášce na zkoušku)

Kihon

U této zkoušené skupiny se klade důraz na kopy z přední nohy na pásmo jodan, při zachování korektního postoje (délka a výška). Zkoušený musí dávat pozor na pozici těla, aby zachovalo svislost. pohyby  boků při obraně a důraznou kontrující techniku. Dále je potřeba se zaměřit na načasování jednotlivých technik, které tvoří kombinace krytů a protiútoků v přechodech v rámci kombinace. U sonoba geri velký tlak do stojné nohy při provedení kopu.

Kata

Vlastní Tokui kata dle výběru zkoušeného (+bunkai na dvě vybrané pasáže z předvedené kata):

Dle volby zkušebního komisaře:

Kumite

Kihon Ippon Kumite – rozvíjena výbušnost na počátku pohybu společně se silným zakončením techniky v kime.

Jiyu Ippon Kumite – obrana je potřeba korektně úhybem z dráhy letu útočící techniky a zároveň krytí technikou vychýlit útočící techniku. Po krytu ihned následuje protiútok a kamaete od soupeře. Útočník ze správné vzdálenosti zaútočí výbušně a po provedení techniky se stahuje do kamaete.