2. kyu

Cena

1000,- Kč (platí se při přihlášce na zkoušku)

Kihon

Načasování z uvolněného těla výbušnost provedení techniky se závěrečným kime. Kombinace technik provádět vždy po uvolnění po předešlé technice. Rychlé přesuny v technikách. Pozor na kombinaci číslo 5. Kopy stejnou nohou podržet nápřah kolene ve stejné výšce.

Kata

Vlastní Tokui kata dle výběru zkoušeného odlišná od zkoušky na 3 kyu (+bunkai na dvě vybrané pasáže z předvedené kata):

Dle volby zkušebního komisaře:

Kumite

Jiyu Ippon Kumite – obrana je potřeba korektně úhybem z dráhy letu útočící techniky a zároveň krytí technikou vychýlit útočící techniku. Po krytu ihned následuje protiútok a kamaete od soupeře. Útočník ze správné vzdálenosti zaútočí výbušně a po provedení techniky se stahuje do kamaete.