Hangetsu

Charakter kata

Kata vznikla z okinawských verzí Seisan/Seishan, které pocházejí z Číny. Název Seisan (třináct) mohl poukazovat na počet technik, situací či kroků v kata – nelze to dnes prokázat. Hangetsu školy Shotokan je zvláštní kombinací Seisan kata z obou linií, kde se praktikuje v mnoha verzích (Matsumura, Uechi, Aragaki…). Právě proto, že je kata hojně zastoupena v obou liniích, si nejspíše zasloužila své místo v Shotokanu (ale to je pouze má domněnka). Kata není komplikovaná a k jejímu nácviku lze přikročit po zvládnutí základních komponent. Název kata G.Funakoshi odvodil od půlkruhových pohybů, které se v ní provádí (han = půl, getsu = měsíc).

Funakoshi sensei řadí Hangetsu do školy shorei-ryu. Ta není v moderním Shotokanu příliš zastoupena, a proto není této kata věnována větší pozornost. Kata procvičuje pomalé a rychlé techniky, koordinaci, postoj hangetsu-dachi, dýchání, techniky otevřenou rukou, dynamickou tenzi… – tedy vlastnosti typické právě pro shorei-ryu. 

Video

Popis kata

 1. Vpřed HgD s uchi-uke.
 2. Choku-tsuki.
 3. Krok vpřed s uchi-uke .
 4. Choku-tsuki.
 5. Krok vpřed s uchi-uke.
 6. Choku-tsuki.
 7. Ryo-chichi-mae ni kamaeru.
 8. Ryo-ippon-ken choku-tsuki.
 9. Yama-gamae.
 10. Ryo-soku-gedan-barai.
 11. Obrat s uchi-uke / gedan-barai (ryo-sho) s KIAI.
 12. Tsukami-uke.
 13. Krok vpřed s uchi-uke / gedan-barai (ryo-sho).
 14. Tsukami-uke.
 15. Krok vpřes s uchi-uke / gedan-barai (ryo-sho).
 16. Tsukami-uke.
 17. Posun vlevo s uchi-uke.
 18. Choku-tsuki.
 19. Choku-tsuki.
 20. Obrat o 180 st. a posun s uchi-uke.
 21. Choku-tsuki.
 22. Choku-tsuki.
 23. Posun vlevo s uchi-uke.
 24. Choku-tsuki.
 25. Choku-tsuki.
 26. Obrat o 180 st. do KD s tate-mawashi-uchi.
 27. KoD, překrok vpřed (ryo-ken sono-mama).
 28. Mae-geri (kata ue e hiku).
 29. HgD s gedan-tsuki.
 30. Chudan-tsuki.
 31. Age-uke.
 32. Obrat o 180 st. do KD s tate-mawashi-uchi.
 33. KoD, překrok vpřed (sono-mama).
 34. Mae-geri (kata ue e hiku).
 35. HgD s gedan-tsuki.
 36. Chudan-tsuki.
 37. Age-uke.
 38. Obrat o 180 st., došlap do KoD s tate-mawashi-uchi.
 39. Mikazuki-geri.
 40. HgD s gedan -tsuki s KIAI.
 41. Stažení do NAD s gedan-gassho-uke.

Legenda

HgD – hangetsu-dachi
KD – kokutsu-dachi
KoD – kosa-dachi
ZD – zenkutsu-dachi
NAD – neko-ashi-dachi

 

Podněty k samostudiu

 • jaký význam má vnitřní napětí
 • prostuduj dráhu přímého úderu
 • vzpomeň si na uchi-uke a jeho varianty
 • co je sun-dome a proč vzniklo

Bunkai

 • uchi-uke / jodan-atemi
 • úchop oběma rukama za klopy / objemutí zepředu (DDGOTS)
 • úchop za klopy, gedan-atemi (GCTG)
 • reverz. páka v rameni
 • obejmutí zepředu, vyproštění z úchopu, ren-tsuki
 • úchop za rameno (z)
 • praktické mikazuki-geri