Dne 21.6.2013 jsme měli možnost při příležitosti Dne policie vystoupit s dětmi na náměstí Svobody a ukázat divákům JKA karate.

Po úklidu prostoru po ukázce Oddělení hlídkové služby proti ozbrojenému pachateli jsem začali ukázkou kata v podání Draka a Jakuba. Dále následovaly techniky kihon, které jsme v praxi předvedli v kumite. Na závěr jsme předvedli různé úderové techniky proti střešním taškám.