Zahájení a ukončení tréninku

ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ TRÉNINKU

Při zahájení a ukončení je zaveden určitý ceremoniál. Řídí jej nositel nejvyššího technického stupně z přítomných karateků v dojo.

ZAHÁJENÍ:

Na jeho povel seiretsu si stoupnou všichni cvičenci do řady sestupně dle výše technických stupňů do postoje musubi-dachi čelem k shinze, která bývá umístěna na čestném místě na protější stěně, osoba, která trénink povede si stoupne do stejného postoje opět čelem k shinze před karateky.

Na povel seiza zaujme jako první sed na patách trenér, cvičenci poté zaujmou seiza postupně od nejvyššího k nejnižšímu technickému stupni. Při zaujímání seiza se nejprve pokleká na koleno blíže vyšším technickým stupňům.

Na povel mokuso začnou všichni provádět meditační dechové cvičení až do pokynu kaimoku (mokuso-jame).

Na povel shomen ni rei (shinzen ni rei) provedou všichni pozdrav v sedu na patách k shinze.

Potom se vedoucí tréninku otočí směrem ke cvičencům a na povel sensei ni rei (sempai ni rei nebo shihan ni rei) se všichni ukloní vedoucímu tréninku.

Na povel kiritsu zaujmou všichni opět postupně postoj musubi-dachi, po kterém cvičenci ještě jednou pozdraví vedoucího tréninku pozdravem ve stoje ritsu rei.

UKONČENÍ:

Stejný ceremoniál se dodržuje na konci tréninku, kdy po ukončení meditace kaimoku (mokuso-jame) se odříkáva DojokunDojokun předříkává nositel nejvyššího technického stupně ze zúčastněných karateků větu po větě, přičemž ostatní karatekové vždy větu polohlasně sami pro sebe opakují. Po pozdravu sensei ni rei (sempai ni rei nebo shihan ni rei) vyslovují karatekové tlumeně větu arigató gozaimassu, která v překladu znamená projevení díků za to, že vedoucí tréninku předal své znalosti v karatedo cvičencům.