Po delší přestávce se opět konal evropský seminář JKA karate, který se uskutečnil 13. až 15. listopadu 2015 v Belgii. Seminář vedl UEKI Shuseki Shihan, BURA Sensei a SHIMIZU Sensei a proběhly zde i zkoušky na mezinárodní rozhodčí, instruktory, zkušební komisaře a technické stupně dan.

České JKA bylo zastoupeno 9 členy, kteří zde jeli čerpat informace od těch nejpovolanějších, aby je pak mohli předávat dále v ČR. Zároveň někteří z nich dělali zkoušky. Náš hlavní trenér Jakub Doležal zde získal licenci mezinárodního instruktora JKA třídy D.

Hlavním motivem cvičení byl kihon, který jsme rozvíjeli i formou kata a kumite. Důraz byl kladen zejména na spodní polovinu těla a jeho kontaktu s podložkou a také kontrolu pohybů loktů při technikách.

Mimo cvičení si výprava udělala výlet do středu Bruselu a prohlédla náměstí s památkami a také si zpříjemnila závěr dne společnou večeří v italské restauraci. Bylo moc příjemné si sednout společně a nevěnovat se pouze cvičení.