Na základě sdělení právního oddělení Městské policie Brno a vedoucího inspekce Městské policie bude i nadále v rámci objektu Městské policie Brno, Milady Horákové 18, realizována kontrola „bezinfekčnosti“ prostřednictvím aplikace „čTečka“ ze strany pracovníků ostrahy u všech osob vstupujících do prostor sportovišť ve vnitřním prostoru (tělocvičny, posilovna), striktně v souladu s ustanovením bodu I. čl. 8 písm. b) Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 12. 2021 (MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN). My, jako nájemce, jsme povinni toto opatření vlastníka objektu a současně provozovatele sportoviště i nadále akceptovat. Cílem tohoto opatření je zajištění maximální ochrany zaměstnanců Městské policie Brno a další osob, pohybujících se v objektech této organizace, před dalším rozšiřováním onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2.

Toto opatření se týká osob starších 12 let (včetně).

 

Děkujeme za dodržování a pochopení